Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Sprawy Wsi Sołtysi Pyszczyna i Siedlimowic wybrani

  Sprawy Wsi

Uczestnicy spotkania
29-03-2019

Sołtysi Pyszczyna i Siedlimowic wybrani

Mieszkańcy kolejnych wsi na terenie gminy Żarów wybierali sołtysów i Rady Sołeckie na pięcioletnią kadencję. W czwartek, 28 marca odbyły się zebrania wiejskie w Pyszczynie i Siedlimowicach.

W Pyszczynie kandydatem wytypowanym na sołtysa przez mieszkańców był Ryszard Pawlik, który zgodnie z wolą mieszkańców został sołtysem wsi. Mieszkańcy wybrali także nowy skład Rady Sołeckiej. Zadecydowali, że Rada Sołecka składać się będzie z 7 osób, ale ostatecznie w wyniku przeprowadzenia wyborów do Rady Sołeckiej wybrano 5 osób: Agnieszka Kaczmarzyk, Anna Marczak, Dorota Janik, Wioletta Kazimierczak, Małgorzata Pawlik. Przewodniczącą Rady Sołeckiej jednogłośnie została Agnieszka Kaczmarzyk.

Sołtysa i Radę Sołecką wybierali również mieszkańcy Siedlimowic. Na sołtysa zgłoszonych zostało dwóch kandydatów: Beata Śliwa i Ryszard Kąsik. Większą liczbę głosów zdobył Ryszard Kąsik, który został nowym sołtysem Siedlimowic. Mieszkańcy wybrali także Radę Sołecką, która składa się z 5 osób: Jan Molzahn, Andrzej Gracjasz, Mateusz Figiela, Bartłomiej Kaczmarek, Roman Grabarczyk. Na Przewodniczącego Rady Sołeckiej wybrano Jana Molzahn.

Gratulujemy wybranym sołtysom i życzymy im owocnej pracy na rzecz wsi oraz wszystkich mieszkańców.

Magdalena Pawlik