Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Sprawy Wsi Sołtysi Przyłęgowa i Mikoszowej wybrani

  Sprawy Wsi

Uczesynicy spotkania
02-04-2019

Sołtysi Przyłęgowa i Mikoszowej wybrani

Zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy wybierają sołtysów i Rady Sołeckie na nową kadencję są już na półmetku. W poniedziałek, 1 kwietnia wyboru dokonywali mieszkańcy Przyłęgowa oraz Mikoszowej.

W Przyłęgowie na sołtysa zgłoszono kandydaturę Agnieszki Proniewicz, która uzyskała największą ilość głosów i została sołtysem Przyłęgowa. Do Rady Sołeckiej mieszkańcy wytypowali 7 osób. Po przeprowadzonych wyborach w Radzie Sołeckiej będą zasiadać następujące osoby: Izabela Wardzyńska, Sylwia Dulemba, Wioletta Galicka, Krzysztof Mirowicz, Maciej Mirowicz, Ewa Zaremba, Lucyna Kmieć. Jednogłośnie na Przewodniczącą Rady Sołeckiej mieszkańcy wybrali Izabelę Wardzyńską.

Zmiany nastąpiły na stanowisku sołtysa w Mikoszowej. Do tej pory sołtysem wsi była Marta Wądołowska, która nie kandydowała już w tegorocznych wyborach. Kandydatem wytypowanym na sołtysa została Elżbieta Jaremko, zdobyła największą ilość głosów, zostając nowym sołtysem wsi. Zgodnie z decyzją uczestników zebrania wiejskiego do Rady Sołeckiej zgłoszonych zostało 5 osób. W wyniku przeprowadzonych wyborów Radę Sołecką będą reprezentować następujące osoby: Regina Moździerz-Chmiel, Teresa Lelotko, Dorota Walkarz, Jacek Krogel, Marta Wądołowska. Przewodniczącym Rady Sołeckiej mieszkańcy wybrali Jacka Krogel.

Wybranym sołtysom i przedstawicielom Rady Sołeckiej gratulujemy, życząc owocnej pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Magdalena Pawlik