Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Sprawy Wsi Sołtysi Mrowin i Krukowa wybrani

  Sprawy Wsi

Uczestnicy spotkania
03-04-2019

Sołtysi Mrowin i Krukowa wybrani

Mieszkańcy kolejnych wsi wybierają sołtysów i Rady Sołeckie. We wtorek, 2 kwietnia odbyły się zebrania wiejskie w Mrowinach i Krukowie, podczas których mieszkańcy wybierali gospodarza wsi i przedstawicieli do Rady Sołeckiej na pięcioletnią kadencję.

W wyniku przeprowadzonych wyborów w Mrowinach sołtysem wsi na kolejną kadencję została Krystyna Popek. Była jedynym kandydatem zgłoszonym przez mieszkańców na stanowisko sołtysa. Do Rady Sołeckiej mieszkańcy zgłosili 9 osób: Teresa Kiełbasa, Teresa Balcerzak, Danuta Wojak, Zenon Krzymiński, Grażyna Malinka, Marian Spiżak, Teresa Okarma, Urszula Rurarz, Agata Konieczna. Jednogłośnie Przewodniczącą Rady Sołeckiej została Teresa Kiełbasa.

W Krukowie kandydatem wytypowanym na sołtysa został Andrzej Grabowski, który uzyskał największą ilość głosów, zostając sołtysem wsi. Do Rady Sołeckiej mieszkańcy wytypowali 5 osób, które w wyniku przeprowadzonych wyborów będą jej przedstawicielami: Magdalena Rypan, Beata Łodej, Robert Miodowski, Leszek Bendlewski, Urszula Witkowska. Mieszkańcy jednogłośnie wybrali na Przewodniczącą Rady Sołeckiej Magdalenę Rypan.

Przed wybranymi sołtysami nowe obowiązki, nowe zadania i konsekwentna praca na rzecz wsi oraz lokalnych mieszkańców. Gratulujemy nowo wybranym sołtysom i życzymy wytrwałości oraz realizacji dalszych zamierzeń w pracy sołeckiej.

Magdalena Pawlik


Licencja Creative Commons
Tekst i zdjęcia są dostępne na licencji Creative Commons
(CC BY-NC-ND 4.0)
Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe
.