Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Sprawy Wsi Sołtysi Imbramowic i Zastruża wybrani

  Sprawy Wsi

Tłum podnoszący rękę do głosowania
04-04-2019

Sołtysi Imbramowic i Zastruża wybrani

Na zebraniach wiejskich w środę, 3 kwietnia mieszkańcy Zastruża oraz Imbramowic wybrali sołtysów i przedstawicieli do Rady Sołeckiej. W Zastrużu na stanowisku pozostał ten sam sołtys, a zmiana nastąpiła w Imbramowicach.

Jedynym kandydatem wytypowanym przez mieszkańców w Zastrużu był Wojciech Elżbieciak, który jednogłośnie został ponownie wybrany na sołtysa wsi. Mieszkańcy zadecydowali, że skład Rady Sołeckiej będzie wynosił 3 osoby. W wyniku przeprowadzonych wyborów do Rady Sołeckiej zostały wybrane następujące osoby: Piotr Wąsowski, Małgorzata Siemińska, Joanna Kulpińska. Przewodniczącym Rady Sołeckiej został Piotr Wąsowski. Nowo wybrany sołtys złożył podziękowania na ręce mieszkańców, zapewniając, że dalej będzie pracował na rzecz wsi i całej społeczności lokalnej.

Dziękuję zebranym mieszkańcom za oddane głosy i mam nadzieję, że wspólnie z Radą Sołecką uda nam się zrealizować wiele ciekawych projektów – mówił wybrany sołtys Wojciech Elżbieciak.

W Imbramowicach mieszkańcy wytypowali na sołtysa Agnieszkę Ciastoń, która uzyskała najwiekszą liczbę głosów i została nowym sołtysem wsi. Zastąpiła na tym stanowisku dotychczas urzędującego sołtysa Marka Fitę, który nie kandydował już w tych wyborach sołeckich. Do Rady Sołeckiej mieszkańcy zgłosili 8 osób, które w wyniku przeprowadzonych wyborów zostały wybrane, aby wspierać sołtysa: Magdalena Dobrzańska, Ryszard Miller, Maria Trzepla, Joanna Walkiewicz, Paulina Noskowicz, Justyna Seruga, Karol Walkiewicz, Karolina Łazarek. Na Przewodniczącą Rady Sołeckiej mieszkańcy wybrali Paulinę Noskowicz. Wybrana sołtys na nową kadencję złożyła podziękowania, zobowiązując się do działania na rzecz mieszkańców i całej wsi.

Wszystkim mieszkańcom, którzy oddali na mnie swój głos składam podziękowania. Jest to dla mnie nowa rola, którą będę musiała się nauczyć. Liczę na pomoc całej Rady Sołeckiej oraz mieszkańców wsi Imbramowice i Tarnawy – dziękowała nowo wybrana sołtys Imbramowic Agnieszka Ciastoń.

Wszystkim nowo wybranym sołtysom składamy wielkie gratulacje.

Jeszcze tylko w dwóch miejscowościach mieszkańcy będą wybierać sołtysów i Rady Sołeckiej. Dziś dwa ostatnie zebrania sołeckie w Mielęcinie (godz. 17.00) i Łażanach (godz. 19.00).

Magdalena Pawlik


 

Licencja Creative Commons

Tekst i zdjęcia publikowane na stronie gminy Żarów i Urzędu Miejskiego w Żarowie
są dostępne na licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0)
Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe
.