Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Sprawy Wsi Sołtys Łażan wybrany

  Sprawy Wsi

Uczestnicy spotkania
05-04-2019

Sołtys Łażan wybrany

Zakończył się cykl zebrań wiejskich, podczas których mieszkańcy wsi wybierali sołtysów i Rady Sołeckie na pięcioletnią kadencję. W czwartek, 4 kwietnia wyboru dokonywali mieszkańcy Mielęcina oraz Łażan. Wybory nie rozstrzygnęły się jednak w Mielęcinie i tam mieszkańcy nie wybrali sołtysa.

Dlatego funkcję tę sprawuje nadal dotychczasowy sołtys Witold Madej, aż do momentu wyboru nowego gospodarza wsi.

W Łażanach mieszkańcy wytypowali dwóch kandydatów na sołtysa, ale większą ilość głosów zdobył Jan Sołtysiak, który został ponownie wybrany sołtysem Łażan. W głosowaniu wzięło udział blisko 200 mieszkańców. Do Rady Sołeckiej zgłoszonych zostało 7 osób. W wyniku przeprowadzonych wyborów do Rady Sołeckiej mieszkańcy wybrali następujące osoby: Armand Toporowski, Piotr Rachajski, Tomasz Szmajda, Jerzy Kania, Ewa Policht, Janusz Przybyłowicz, Krystyna Faruń. Przewodniczącym Rady Sołeckiej został, decyzją mieszkańców Armand Toporowski.

Mieszkańcy Mielęcina na wczorajszym zebraniu nie wybrali sołtysa, dlatego gospodarzem wsi nadal jest dotychczasowy sołtys Witold Madej. Wyboru nowego sołtysa mieszkańcy Mielęcina będą ponownie dokonywać w poniedziałek, 15 kwietnia o godz. 18.00 na świetlicy wiejskiej. Podczas zebrania wybrali przedstawicieli do Rady Sołeckiej, która składać się będzie z 5 osób: Krystyna Banasiak, Kamila Feszter, Marcin Wojtusiszyn, Edyta Wiącek, Anna Nowak. Przewodniczącym Rady Sołeckiej został Marcin Wojtusiszyn.

Sołtysowi Łażan oraz nowym Radom Sołeckim składamy gratulacje i życzymy owocnej pracy na rzecz wsi i wszystkich mieszkańców.

Wybory sołtysa w Mielęcinie odbędą się w poniedziałek, 15 kwietnia o godz. 18.00 na świetlicy wiejskiej.

Magdalena Pawlik


 

Licencja Creative Commons

Tekst i zdjęcia publikowane na stronie gminy Żarów i Urzędu Miejskiego w Żarowie
są dostępne na licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0)
Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe
.