Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Sprawy Wsi Sołtys Mielęcina wybrany

  Sprawy Wsi

Osoby liczące głosy przy stole
17-04-2019

Sołtys Mielęcina wybrany

Od 25 marca do 4 kwietnia odbywały się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy wsi wybierali sołtysów i Rady Sołeckie na nową pięcioletnią kadencję.

Wybory zostały przeprowadzone we wszystkich 17 miejscowościach, ale tylko w jednej – Mielęcinie mieszkańcy nie wybrali nowego gospodarza wsi. Tam funkcję tę sprawował nadal dotychczasowy sołtys Witold Madej, aż do momentu wyboru nowego sołtysa. Po raz drugi wybory w Mielęcinie zostały zorganizowane w poniedziałek, 15 kwietnia, na których mieszkańcy wybrali sołtysa wsi.

Kandydatką wytypowaną na sołtysa była Iwona Świętak, która uzyskała największą ilość głosów, zostając nowym sołtysem Mielęcina. Zastąpiła jednocześnie dotychczas urzędującego na tym stanowisku sołtysa Witolda Madeja. Skład Rady Sołeckiej został wybrany na zebraniu wiejskim, 4 kwietnia. Mieszkańcy zadecydowali, że Rada Sołecka będzie składać się z 5 osób: Krystyna Banasiak, Kamila Feszter, Marcin Wojtusiszyn, Edyta Wiącek, Anna Nowak. Przewodniczącym Rady Sołeckiej został Marcin Wojtusiszyn.

Nowo wybrana sołtys na zebraniu wiejskim złożyła podziękowania mieszkańcom wsi. Zapowiedziała także, że liczy na pomoc nie tylko nowej Rady Sołeckiej, ale również wszystkich pozostałych mieszkańców miejscowości. Gratulujemy wygranych wyborów i życzymy realizacji dalszych zamierzeń w pracy na rzecz wsi i jej mieszkańców.

Magdalena Pawlik


Licencja Creative Commons

Tekst i zdjęcia publikowane na stronie gminy Żarów i Urzędu Miejskiego w Żarowie
są dostępne na licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0)
Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe
.