Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Sprawy Wsi Komisja ds. suszy szacuje straty

  Sprawy Wsi

Susza na polu
24-07-2019

Komisja ds. suszy szacuje straty

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) wskazał obszary na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane warunkami suszy dla upraw.

Susza rolnicza wystąpiła na terenie Województwa Dolnośląskiego w gminie Żarów. W gminie Żarów powołana została komisja ds. suszy, w skład której wchodzą: Marta Jarosz (przewodnicząca komisji - Urząd Miejski w Żarowie), Barbara Zatoń (radna Rady Miejskiej), Waldemar Ganczarek (radny Rady Miejskiej), Iwona Polak (Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu), Agnieszka Mazur (Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu) i Stanisław Legiejew (sołtys Wierzbnej).

– Państwowy Instytut Badawczy opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski, a w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. W szóstym okresie raportowania, od 11 maja do 10 lipca 2019 roku stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski, również na terenie województwa dolnośląskiego. Susza ogłoszona została na glebach kategorii gleb I: zboża jare, kukurydza na ziarno i kukurydza na kiszonkę, rzepak, rzepik i krzewy owocowe oraz na kategorii gleb II: rzepak i rzepik. Na terenie gminy Żarów suszą objęte są następujące uprawy: zboża jare, kukurydza na ziarno i kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik i krzewy owocowe. Do tej pory wpłynęło około 60 wniosków o suszę. Apelujemy do rolników, żeby jak najszybciej składali wnioski o szacowanie strat w związku z ogłoszoną suszą – mówi Marta Jarosz z Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Informujemy, że jest możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych. Wnioski można pobrać w pokoju nr 8 w Urzędzie Miejskim w Żarowie. Więcej informacji pod nr tel. 74 30 67 342.

Magdalena Pawlik