Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Sprawy Wsi Dotacje na rozwój usług turystycznych...

  Sprawy Wsi

Monety i logo STOWARZYSZENIE SZLAKIEM GRANITU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
01-08-2019

Dotacje na rozwój usług turystycznych z LGD „Szlakiem Granitu”

W związku z planowanymi naborami wniosków o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie.

W sierpniu zostaną ogłoszone następujące nabory:

W ramach celu szczegółowego 1.1. „Szlakiem Granitu” - turystycznie i rekreacyjnie:

 1. 1. Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystyki – 100 000 zł,
 2. 2. Rozwijanie działalności gospodarczej w sektorze turystyki – 100 000 zł,
 3. 3. Nabór zostanie ogłoszony w dniu 7 sierpnia 2019 roku
 4. 4. Termin składania wniosków 4.09.19 r. – 18.09.19 r.
 5. 5. Prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach – 250 000 zł.

Nabór zostanie ogłoszony w dniu 21 sierpnia 2019 roku Termin składania wniosków 16.09.19 r. – 30.09.19 r.

W ramach celu szczegółowego 1.2. Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy na obszarze „Szlakiem Granitu”:

 • 1. Podejmowanie działalności gospodarczej – 150 000 zł,
 • 2. Rozwijanie działalności gospodarczej – 150 000 zł.

Nabór zostanie ogłoszony w dniu 9 sierpnia 2019 roku Termin składania wniosków 6.09.19 r. – 20.09.19 r.

W ramach celu szczegółowego 1.3. Smakiem Granitu – markowe produkty i usługi obszaru:

 • Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystyki – 361 367 zł,
 • Rozwijanie działalności gospodarczej w sektorze turystyki – 200 000 zł.

Nabór zostanie ogłoszony w dniu 12 sierpnia 2019 roku Termin składania wniosków 10.09.19 r. – 24.09.19 r.

Zapraszamy również do mobilnych punktów doradztwa:

 • 08 sierpnia od godz. 16.00 – Urząd Miasta w Jaworzynie Śląskiej, sala USC
 • 27 sierpnia od godz. 16.00 – Urząd Gminy w Świdnicy pok. nr 210 – Mała Sala Narad
 • 28 sierpnia od godz. 16.00 – Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach
 • 03 września od godz. 16.00 – Urząd Gminy w Dobromierzu – Sala Ślubów
 • 04 września od 16.00 – Urząd Gminy w Żarowie - Sala Narad Urzędu Miejskiego w Żarowie