Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Sprawy Wsi Mieszkańcy wsi zaplanowali zadania z...

  Sprawy Wsi

Spotkanie mieszkańców
26-09-2019

Mieszkańcy wsi zaplanowali zadania z funduszu sołeckiego

Zakończyły się zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy zaplanowali wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok.

Każde sołectwo na potrzeby swojej wsi i mieszkańców może przeznaczyć określoną kwotę w ramach wydatków z funduszu sołeckiego. Potrzeby są różne.

Począwszy od remontów chodników, zagospodarowywania terenów przy świetlicy wiejskiej po organizację cyklicznych imprez, zakup kosiarek do koszenia i budowę nowego oświetlenia ulicznego. Realizacja zadań, jakie mieszkańcy wsi wyznaczyli w ramach funduszu sołeckiego rozpocznie się w przyszłym roku. W każdej miejscowości mieszkańcy postawili na realizację zadań inwestycyjnych, co pozwoli na skorzystanie przez nich z dodatkowych środków finansowych przeznaczonych przez Burmistrza.

Jakie zadania z funduszu sołeckiego w 2020r. będą realizować mieszkańcy wsi?

Mikoszowa:

imprezy cykliczne, zagospodarowanie terenów zielonych, remont świetlicy wiejskiej, zakup namiotu i ławostołów, wyposażenie świetlicy wiejskiej.

Mielęcin:

imprezy cykliczne, zagospodarowanie terenu przy świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie terenów zielonych.

Marcinowiczki:

imprezy cykliczne, zagospodarowanie terenów zielonych, wykonanie drogi asfaltowej.

Pyszczyn:

- zakup pomieszczenia gospodarczego, zakup 3 ławostołów, namiotu, materiałów do remontu świetlicy i zabudowy wiaty, utrzymanie terenów zielonych, zagospodarowanie terenu przy świetlicy, imprezy cykliczne.

Zastruże:

budowa chodnika, utrzymanie terenów zielonych, imprezy cykliczne.

Gołaszyce:

imprezy cykliczne, utrzymanie terenów zielonych, remont świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej.

Kalno:

zagospodarowanie terenu przy boisku, zakup ławostołów, kosiarek i stojaków na rowery, zabudowa wiaty przy boisku, utrzymanie terenów zieleni, imprezy cykliczne, oświetlenie ulicy (dokumentacja).

Siedlimowice:

zakup kosiarki, paliwa, sprzętu sportowego do szkoły w Imbramowicach, materiałów na teren boiska, odwodnienie drogi powiatowej, utrzymanie skweru i terenów zieleni, niwelacja terenu koło boiska, imprezy cykliczne.

Pożarzysko:

imprezy cykliczne, budowa chodnika, przegląd traktorka do koszenia trawy, zakup tabliczek informacyjnych, sprzętu sportowego dla szkoły, wyposażenia dla OSP, materiału do utrzymania terenów zielonych, utrzymanie terenów zielonych (zakup oprysków, roślin, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki).

Imbramowice:

doposażenie placu zabaw, zakup sprzętu sportowego dla szkoły i wyposażenia dla OSP, doposażenie świetlicy wiejskiej, utrzymanie terenów zieleni, budowa chodnika, doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt sportowy, imprezy cykliczne.

Buków:

imprezy cykliczne, zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zieleni, doposażenie OSP i świetlicy, budowa chodnika, konserwacja urządzeń (placu zabaw, przystanku, boiska sportowego), wyposażenie szkoły.

Bożanów:

imprezy cykliczne, remont wnętrza kapliczki, zakup nowej tablicy ogłoszeniowej i materiałów do starej tablicy, zagospodarowanie terenów zielonych, zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zieleni, zakup materiałów do wykonania oświetlenia.

Wierzbna:

imprezy cykliczne, doposażenie OSP i świetlicy wiejskiej, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i wody do utrzymania terenów zielonych, materiałów do remontu szatni klubu sportowego, materiału do utwardzenia pobocza od ul. Lipowej do przystanku w kierunku Żarowa, remont chodnika ul. Świdnicka, oświetlenie ul. Lipowej, Kawalerów Orderu Uśmiechu i Stawowej

Kruków:

imprezy cykliczne, wyposażenie świetlicy, zakup korytek do ul. Zamkowej, donic, paliwa do utrzymanie terenów zieleni, sporządzenie dokumentacji na oświetlenie przy ul. Bocznej, wyposażenie świetlicy wiejskiej, zakup klimatyzatora.

Mrowiny:

imprezy cykliczne, zakup urządzeń do utrzymania terenów zieleni, urządzeń do placu zabaw, materiałów do wykonania ogrodzenia terenu przy OSP, wyposażenia sprzętowego do OSP, budowa chodnika.

Łażany:

imprezy cykliczne, utrzymanie terenów zieleni, remont dachu na świetlicy wiejskiej.

Przyłęgów:

imprezy cykliczne, wyposażenie świetlicy wiejskiej, zakup namiotu dla sołectwa, strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich, sprzętu grającego zewnętrznego, doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD i sprzęt kuchenny, zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy.