Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Sprawy Wsi Wynajem świetlic wiejskich

  Sprawy Wsi

Świetlica wiejska w Krukowie
18-02-2020

Wynajem świetlic wiejskich

Informujemy, że z dniem 3 sierpnia 2020r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Żarów nr 108/2020 wprowadzone zostały zmiany do regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Żarów.

Przypominamy, że świetlice wiejskie mogą być odpłatnie wynajmowane na uroczystości rodzinne tj. wesela, chrzciny, komunie, przyjęcia urodzinowe, a także na kursy i szkolenia komercyjne, zebrania Komitetów Wyborczych. Nieodpłatnie świetlice wiejskie udostępniane są na zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami, jak również mogą być za zezwoleniem Burmistrza Miasta Żarów nieodpłatnie użyczane na imprezy dochodowe organizowane przez Rady Sołeckie, Rady Rodziców przy Szkołach Podstawowych, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Parafialne i inne organizacje funkcjonujące na terenie gminy Żarów. Świetlice wiejskie również mogą być za zezwoleniem Burmistrza Miasta Żarów wynajmowane za połowę stawki ustalonej za wynajem dla osób szczególnie zaangażowanych w prace na rzecz społeczności wiejskiej.

Stawki za wynajem świetlic wiejskich kształtują się następująco:

Miejscowość

Stawka godzinowa netto

Stawka za jeden dzień kalendarzowy netto

Bożanów

35,00 zł

250,00 zł

Buków

35,00 zł

300,00 zł

Gołaszyce

35,00 zł

250,00 zł

Imbramowice

40,00 zł

350,00 zł

Kalno

35,00 zł

200,00 zł

Kruków

35,00 zł

200,00 zł

Mikoszowa

35,00 zł

250,00 zł

Pożarzysko

35,00 zł

300,00 zł

Pyszczyn

35,00 zł

250,00 zł

Siedlimowice

30,00 zł

100,00 zł

Wierzbna

45,00 zł

400,00 zł

Korzystający z obiektów oprócz opłat za wynajem wpłacają zaliczkę w kwocie 60 zł netto za wodę i ścieki oraz zaliczkę na pozostałe media (prąd, gaz) w kwocie 150 zł netto, do których dolicza się obowiązującą w dniu podpisania umowy stawkę podatku VAT. Rozliczenie zaliczek następuje po zakończeniu umowy i zdaniu lokalu. Osoby chcące wynająć świetlicę wiejską podpisują stosowną umowę oraz wpłacają zaliczkę na media i opłatę za wynajem w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto nr: 88 1090 2369 0000 0001 4749 4019 (zaliczka i opłata za wynajem).

Świetlice wiejskie w Mrowinach, Mielęcinie oraz w Przyłęgowie od dnia 1.10.2015 r., a także świetlica wiejska w Łażanach od dnia 22.01.2018 r. pozostają w użyczeniu przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

Osoby zainteresowane wynajmem świetlic proszone są o kontakt z opiekunami świetlic wiejskich bądź Urzędem Miejskim w Żarowie (Referat Rozwoju, nr tel. 74 30 67 342).

Z nowym regulaminem korzystania ze świetlic wiejskich można się zapoznać: http://bip.um.zarow.pl/pliki/zarzadzenia/2020/zarzadzenie_108_2020.pdf

Do pobrania:

Magdalena Pawlik