Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Sprawy Wsi LGD „Szlakiem Granitu” wspiera...

  Sprawy Wsi

Zdjęcie grupy osób
10-07-2020

LGD „Szlakiem Granitu” wspiera infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną

8 lipca 2020 roku Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” Krystian Ulbin podpisał umowy z grantobiorcami na kwotę 114 795,00 zł z przeznaczeniem na budowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

– Skutecznie wdrażamy Lokalną Strategię Rozwoju, wspierając zarówno inwestycje gmin jak i właśnie organizacji pozarządowych, które są najbliżej mieszkańców – podkreśla Krystian Ulbin, Prezes LGD.

W ramach grantu „Razem dla Sołectwa” wsparcie otrzymali:

  • Fundacja Dobrego Startu w kwocie 25 000 zł na zadanie pn. „Aktywizacja przez sport – budowa boiska rekreacyjnego”
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewkowie w kwocie 40 000 zł na zadanie pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej w Gniewkowie wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz na zadanie pn. Siłownia plenerowa „Aktywność na świeżym powietrzu”
  • Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” W Zastrużu w kwocie 25 000 zł na zadanie pn. „Zbudujmy Razem Aktywną Wioskę”
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Grodziszcze „Sztafeta Pokoleń” w kwocie 24 795 zł na zadanie pn. „Wkręć się w rower”

W ramach operacji powstanie dziewięć nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD Szlakiem Granitu na terenie gmin: Dobromierz, Świdnica oraz Żarów. Projekty realizowane przez lokalne organizacje pozarządowe wpisują się w realizację Lokalnej Strategii Rozwoju i przyczynią się do rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury.

– Powstała infrastruktura będzie służyć lokalnym społecznościom w zakresie zagospodarowania czasu wolnego w sposób aktywny, a także na rzecz turystów, którzy skorzystają z podejmowanych działań – mówi Krystian Ulbin z LGD Szlakiem Granitu.

W ramach operacji powstanie:

  • 1) boisko rekreacyjno-sportowe w Dobromierzu wraz z potrzebną infrastrukturą, w tym stojakami na rowery,
  • 2) altana przy świetlicy wiejskiej w Gniewkowie wraz z zagospodarowaniem terenu,
  • 3) siłownia zewnętrzna w Gniewkowie,
  • 4) tyrolka wraz ze stołem do szachów i warcabów oraz hotele dla owadów w miejscowości Zastruże,
  • 5) stacje naprawy rowerów we wsiach Lubachów, Bystrzyca Dolna, Pszenno, Wiśniowa oraz Grodziszcze.

Ponadto projekty zakładają nasadzenia roślin, w tym łąk kwietnych a także organizację inicjatyw integrujących mieszkańców.

Wszystkim grantobiorcom gratulujemy uzyskanych środków finansowych i życzymy szybkiej realizacji powierzonych grantów.

Zadania będą realizowane  w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia IV. „Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu” objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Grantu” w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.