Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Sprawy Wsi Dziś rozpoczyna się Powszechny Spis...

  Sprawy Wsi

Plakat informujący o Spisie Rolnym Spisz się samodzielnie przez Internet! POWSZECHNY SPIS ROLNY 01.09.-30.11.2020 • Uzupełnij e-formularz • Spełnij swój obowiązek! GUS PSR 2020 spisrolny.gov.pl
01-09-2020

Dziś rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny

Przypominamy, że od 1 września do 30 listopada 2020r. odbędzie się w naszym kraju Powszechny Spis Rolny. Spis prowadzony będzie według stanu na dzień 1 czerwca 2020r.

Samopis przez Internet w domu lub Urzędzie

Jeśli nie masz dostępu do Internetu w domu, w gminnym biurze spisowym, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie (2 piętro pok. Nr 17) zapewnimy bezpłatny dostęp do pomieszczenia wyposażonego w sprzęt komputerowy. W celu umożliwienia użytkownikom gospodarstw rolnych nieposiadającym we własnym zakresie techniczno-materialnych warunków umożliwiających przeprowadzenie samospisu internetowego gminni komisarze spisowi zapewniają im bezpłatny dostęp do stanowisk komputerowych wyposażonych w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem wystarczającym do przeprowadzenia samospisu. Uwaga! Rolnicy, którzy chcą spisać się w Urzędzie proszę są najpierw o zgłoszenie takiej informacji w Urzędzie Miejskim w Żarowie nr tel. 74 30 67 342.

Spis telefoniczny

Od 1 września na infolinii spisowej (pod numerem 22 279 99 99) będzie możliwość spisania się przez telefon.

Rachmistrz terenowy

Wizyty terenowych rachmistrzów spisowych odbywać się będą od 1.10.2020 – 30.11.2020 w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego tylko wtedy, kiedy rolnik nie dokona samopisu internetowego bądź telefonicznie. Rachmistrz w Gminie Żarów dokona spisu około 206 gospodarstw rolnych.

Przypominamy, że rachmistrz jako funkcjonariusz publiczny będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator rachmistrza spisowego będzie zawierał wskazanie tylko województwa (nie gminy), nie będzie zawierał pieczęci WBS. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza i zawierać będzie:

  • 1) imię i nazwisko oraz zdjęcie tego rachmistrza spisowego;

  • 2) numer identyfikatora;

  • 3) nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego;

  • 4) określenie województwa, na obszarze którego rachmistrz spisowy jest upoważniony do przeprowadzania bezpośrednich wywiadów lub wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych;

  • 5) podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora;

  • 6) okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

Użytkownik gospodarstwa rolnego przed przeprowadzeniem przez rachmistrza spisowego wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego wywiadu może zweryfikować tożsamość tego rachmistrza przez kontakt telefoniczny lub osobisty z gminnym lub wojewódzkim biurem spisowym. Informacja o sposobie weryfikacji tożsamości rachmistrza spisowego jest udostępniana na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego i urzędów statystycznych oraz w materiałach informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych popularyzujących spis rolny.

Tożsamość gminnego rachmistrza terenowego spisowego będzie można zidentyfikować telefonicznie pod numerem 22 279 99 99 lub 74 30 67 342 albo korzystając z platformy internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, wpisując dane z legitymacji: https://sa.stat.gov.pl/formularz/

Przeprowadzając wywiad można wprowadzać informacje do urządzenia mobilnego (smartfona, tableta). Swoje wizyty spisowe rachmistrzowie przeprowadzać będą w dniach 1.10.2020-30.11.2020r. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Podczas spisu nie będą pobierane żadne opłaty. W sprawie spisu rolnego można również kontaktować się pod numerem infolinii 22 279 99 99.

UWAGA! Rolnicy, którzy będą spisywać się w gminnym biurze spisowym proszeni są, aby zaopatrzyli się w maseczki oraz ochronne rękawiczki.