Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Sprawy Wsi Trwają zebrania wiejskie w sprawie...

  Sprawy Wsi

Mieszkańcy Pożarzyska podczas zebrania wiejskiego w sprawie funduszu sołeckiego.
10-09-2020

Trwają zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego

Rozpoczęły się zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy decydują o podziale środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok. Do podziału łącznie dla wszystkich sołectw jest kwota w wysokości 414.352,56 złotych.

– Głównym celem zebrań jest ustalenie zadań, które w 2021 roku będą realizowane na terenie sołectw w ramach funduszu sołeckiego. Każda decyzja dotycząca wydatkowania środków funduszu sołeckiego, jaką mieszkańcy wsi podejmują na zebraniu wiejskim, zostanie wprowadzona do budżetu. Realizacja tych zadań rozpocznie się w przyszłym roku – mówi Marta Jarosz z Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego w Żarowie.

We wszystkich zebraniach wiejskich uczestniczą burmistrz Leszek Michalak i zastępca burmistrza Przemysław Sikora oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Żarowie. Do tej pory o podziale środków z funduszu sołeckiego decydowali już mieszkańcy Mikoszowej, Mielęcina, Marcinowiczek, Pyszczyna, Zastruża i Pożarzyska. Wśród zadań, które mieszkańcy wsi wytypowali do realizacji jest wiele inwestycji: budowa chodników, siłowni plenerowej, sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej czy zagospodarowania terenów przy świetlicach wiejskich.

– Zadecydowaliśmy wspólnie na zebraniu wiejskim, aby środki z funduszu sołeckiego przeznaczyć na wykonanie siłowni plenerowej, zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożarzysku oraz organizację cyklicznych imprez – mówi Łukasz Brańka sołtys Pożarzyska. I dodaje. - Dzięki środkom z funduszu sołeckiego, które każdego roku trafiają do sołectw, możemy realizować więcej inwestycji na terenie swoich wsi. To od woli mieszkańców wyrażonej publicznie na zebraniach wiejskich zależy na jakie zadania zostaną one przeznaczone. W pewnym zakresie możemy współdecydować o rozwoju swoich małych społeczności.

Terminy i godziny pozostałych wiejskich spotkań:

 • czwartek 10 września:
  • Siedlimowice godz. 17.00 (przed świetlicą wiejską),
  • Kalno godz. 18.00 (na boisku sportowym)
 • piątek 11 września:
  • Imbramowice godz. 17.00 (na boisku sportowym),
  • Buków 18.00 (przed remizą strażacką)
 • poniedziałek 14 września:
  • Bożanów godz. 17.00 (przed świetlicą wiejską),
  • Wierzbna godz. 18.00 (przed świetlicą wiejską)
 • wtorek 15 września:
  • Kruków godz. 17.00 (przed świetlicą wiejską),
  • Mrowiny godz. 18.00 (na boisku sportowym),
  • Gołaszyce godz. 19.00 (przed świetlicą wiejską)
 • środa 16 września:
  • Łażany godz. 17.00 (przed świetlicą wiejską),
  • Przyłęgów godz. 18.00 (przed świetlicą wiejską).

Magdalena Pawlik