Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Sprawy Wsi Odbiór robót w świetlicy wiejskiej w...

  Sprawy Wsi

Wnętrze świetlicy
29-09-2020

Odbiór robót w świetlicy wiejskiej w Łażanach

30 września br. zostały odebrane roboty budowlane dotyczące I etapu przebudowy i rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Łażanach. Etap ten obejmował przebudowę istniejących pomieszczeń świetlicy oraz jej rozbudowę o nową części budynku, z wydzielonymi pomieszczeniami przeznaczonymi na szatnię dla sportowców.

Komisja odbiorowa w składzie: Tomasz Pietrzyk – dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, Agnieszka Gołuch – pracownik referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w UM w Żarowie, Wiktor Dynowski – inspektor nadzoru, przy udziale wykonawcy Krystiana Staworzyńskiego, potwierdziła, że wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie z zakresem umowy, a w wyniku realizacji inwestycji osiągnięto następujący cel: „Przebudowa wraz z rozbudową obiektu świetlicy wiejskiej, która będzie służyła wszystkim mieszkańcom Łażan jako centrum organizacji spotkań rekreacyjno-kulturalnych i towarzyskich, imprez integrujących mieszkańców, przyczyniając się do aktywizacji społecznej i obywatelskiej społeczności lokalnej oraz do wzmocnienia kapitału społecznego”.

Łączna wartość odebranych robót to kwota 1 196 740,00 brutto. Remont świetlicy jest finansowany ze środków budżetu Gminy Żarów oraz pozyskanego dofinansowania w wysokości 500 000,00 zł z Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

W ramach przebudowy starej świetlicy wydzielono pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia do przygotowania posiłków oraz zmywalnię naczyń, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, uzupełniono tynki i wykonano gładzie gipsowe. W pomieszczeniach kuchni i sanitariatów wyłożono płytki ceramiczne.

W ramach dobudowy do istniejącego budynku świetlicy powstały nowe pomieszczenia przeznaczone dla sportowców, z osobnym wejściem od strony parku, powiększyła się również powierzchnia sali głównej o 113,3m2. Łączna powierzchnia dobudowanej części wynosi 183,3m2.

Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy objęła wykonanie na całości sufitów podwieszanych z płyt ogniochronnych montowanych na ruszcie stalowym, stanowiących przegrodę przeciwpożarową, zabezpieczającą konstrukcję stropu i dachu. Ponadto w całym budynku świetlicy wykonano nowe instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, wentylację grawitacyjną oraz nową instalację grzewczą z zastosowaniem pompy ciepła wspomaganej instalacją fotowoltaiczną.

Cały budynek na wysokości parteru został docieplony i pomalowany. Wykonano również nowe schody zewnętrzne.

Świetlica ostatecznie nie zostanie oddana do użytku, ponieważ Gminne Centrum Kultury i Sportu, jako inwestor rozpocznie kolejny etap prac remontowych, tj. wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz remont poddasza świetlicy. Koszt remontu to ok. 370 000,00 zł, a przyznane dofinansowanie wynosi 63,63 %, tj. ok. 235 431,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przypominamy, że wyremontowana i rozbudowana świetlica będzie wykorzystywana m.in. na potrzeby żarowskiego ośrodka kultury. W świetlicy realizowane będą następujące zajęcia: plastyczne, ceramiczne, żywe lekcje historii, warsztaty fotograficzne i filmowe czy warsztaty taneczne. Dodatkowo organizowane będą spotkania kulinarne, przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Łażanach.

K.J.