Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Sprawy Wsi Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich

  Sprawy Wsi

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich
15-10-2021

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich

15 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Święto zostało ustanowione rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w grudniu 2007r. i obchodzone jest corocznie od 2008r.

Celem obchodów w tym dniu jest podkreślenie kluczowej roli kobiet w rozwoju obszarów wiejskich, zabezpieczeniu potrzeb żywnościowych oraz ich walki z ubóstwem na świecie.

Kobiety z terenów wiejskich pełnią funkcje edukacyjne, integracyjne, towarzyskie, pielęgnują bogatą kulturę środowisk wiejskich, podtrzymują tradycje i zwyczaje związane z różnymi wydarzeniami. Często są pomysłodawcami i realizatorami wielu inicjatyw na terenach wiejskich. Są ostoją tradycji i motorem postępu. Coraz więcej pań jest pełnoprawnymi właścicielkami gospodarstw. Wiele z nich pełni również ważne funkcje np. sołtysa.

Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak i zastępca burmistrza Przemysław Sikora składają wyrazy szacunku dla pracowitych i wytrwałych kobiet, które związały swoje życie z wsią, życząc samych sukcesów w codziennym życiu.

- Wasze zaangażowanie, trud i praca nie są wystarczająco doceniane. Zawsze będzie brakować odpowiedniej wdzięczności i należnego Wam podziękowania. Dziękujemy zatem, jak potrafimy najlepiej - szacunkiem, pamięcią i ciepłym słowem - życzą burmistrzowie.

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich

kobiety wiejskie
kobiety wiejskie
kobiety wiejskie
kobiety wiejskie
kobiety wiejskie
kobiety wiejskie
kobiety wiejskie
kobiety wiejskie
kobiety wiejskie
kobiety wiejskie
kobiety wiejskie
kobiety wiejskie
kobiety wiejskie
kobiety wiejskie
kobiety wiejskie
kobiety wiejskie
kobiety wiejskie