Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Sprawy Wsi II edycja konkursu dla KGW o Nagrodę...

  Sprawy Wsi

logo konkurs dla KGW o nagrodę małżonki RP
23-12-2021

II edycja konkursu dla KGW o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Konkurs organizowany jest z inicjatywy Małżonki Prezydenta RP. W ramach dwuetapowego wydarzenia wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność polega m.in. na podtrzymywaniu i utrwalaniu rodzimego folkloru, tradycji i obyczajów regionalnych, wychowywaniu młodego pokolenia w poszanowaniu tradycyjnych wartości, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości kobiet czy pielęgnowaniu historii otoczenia.

Etap wojewódzki odbędzie się w formule on-line, natomiast etap ogólnopolski planowany jest jako wydarzenie stacjonarne w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach. Zainicjowane przez Małżonkę Prezydenta RP wydarzenie pozwoli na zaprezentowanie i przybliżenie aktywnej działalności, osiągnięć oraz potencjału Kół Gospodyń Wiejskich.

Do udziału w przedsięwzięciu zgłaszać się mogą:

  • koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 165 z późn. zm.),

  • koła działające na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 491 z późn. zm.)

  • stowarzyszenia skupiające mieszkańców z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Uczestnikami II edycji konkursu nie mogą być koła będące laureatami etapu ogólnopolskiego (miejsca I - III) poprzedniej edycji konkursu. Koła mogą zgłaszać się samodzielnie za pośrednictwem poczty elektronicznej: konkurs.KGW@prezydent.pl do 28 lutego 2022 r. Etap wojewódzki potrwa do kwietnia 2022 roku, etap ogólnopolski do czerwca 2022 r.

Organizatorem II edycji konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje: https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta

Karta zgłoszeniowa:

Ikona pdfKarta zgłoszeniowa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [96.82 KB]

plakat konkurs dla KWG o nagrodę małżonki RP