Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > SIM Sudety SIM Sudety rozpoczyna nabór

  SIM Sudety

21-12-2023

SIM Sudety rozpoczyna nabór

Od 5 stycznia 2024 roku rozpoczyna się nabór wniosków od osób zainteresowanych wynajęciem mieszkania, które w Żarowie wybuduje SIM Sudety. W pierwszym budynku zaplanowano 30 mieszkań dwu i trzypokojowych.

7 grudnia br Rada Miejska w Żarowie przyjęła uchwałę NR LXIII/485/2023 w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, realizowanego w ramach inwestycji spółki SIM Sudety Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku, a 18 grudnia gmina Żarów objęła dodatkowe udziały wnosząc do spółki prawie milion złotych, które otrzymaliśmy na ten cel z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. O wyjaśnienie zasad naboru do SIM Sudety poprosiliśmy burmistrza Leszka Michalaka. 

→ Kto może starać się o wynajęcie mieszkania w SIM-ie?

Zasady przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego budowanego przez SIM-y w całej Polsce są precyzyjnie określone w ustawie „zasady przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego”. Ustawa przewiduje również to, że SIM-y i gminy mogą ustalać dodatkowe kryteria pierwszeństwa w naborze kandydatów. Generalnie o mieszkanie w SIM-ie mogą się starać osoby o niskich dochodach, które nie mają zdolności kredytowej,by otrzymać kredyt mieszkaniowy na zakup własnego mieszkania na ogólnodostępnych zasadach. Przyjęto, że dochód gospodarstwa domowego nie może przekraczać 1,5 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto za ubiegły rok w gospodarce narodowej w województwie dolnośląskim. W ubiegłym roku wynosiło ono 7.330 zł.

→ Uchwała Rady Miejskiej wprowadza dodatkowe kryteria. Dlaczego przyjęto takie, a nie inne?

17 gmin, które tworzą SIM Sudety, na podstawie zapisów określonych w ustawie, przyjęły wspólne zasady ustalające pierwszeństwo w naborze. Jako bezwzględnie obowiązujące przyjęto, że żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego nie była i nie jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługiwało i nie przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Co do pozostałych zasad określonych wspólnie dla całego SIM-u każda gmina ustaliła własną liczbę punktów, które premiują określone grupy osób i rodzin. W naszej gminie premiujemy przede wszystkim rodziny z dziećmi (5 pkt. za każde dziecko), osoby zwalniające mieszkanie komunalne (20 pkt.), osoby z niepełnosprawnością (5 pkt.), osoby mające zgromadzone oszczędności na książeczce mieszkaniowej (5pkt.), osoby płacące w naszej gminie podatki (10 pkt), młode małżeństwa do 35 lat (10 pkt.) i absolwentów szkół wyższych do 30 lat (10 pkt.). A dlaczego takie zasady? To efekt pracy radnych, którzy pochylili się nad obowiązującymi przepisami, przeanalizowali dane o starających się o mieszkania w naszej gminie. Zdecydowali się na uprzywilejowanie młodych małżeństw, bo to oni mają największe problemy ze zdobyciem swojego pierwszego mieszkania, ponadto po 15 latach będą mogli wykupić mieszkanie na własność.

→ Jaka będzie dalsza kolejność zdarzeń? Kiedy będą mogli się wprowadzić?

To dopiero początek drogi. Nabór, który rozpocznie się 5 stycznia ma za zadanie wyłonienie 30 osób, z którymi SIM podpisze umowę najmu lokalu mieszkalnego w ramach inwestycji realizowanej przez SIM Sudety w Żarowie. Dopiero po zebraniu pełnej obsady budynku – im wcześniej, tym lepiej – SIM będzie mógł wystąpić o dodatkowe wsparcie finansowe do Banku Gospodarstwa Krajowego. Bez tego powstanie budynku nie będzie możliwe, gdyż koszt budowy oszacowano na ok 10 milionów, a mamy zabezpieczone dopiero 3 miliony na budowę tego domu. Istotne jest również to, że aby objąć mieszkanie najemca będzie musiał wpłacić jedynie ok. 11% jego wartości. To najmniejszy na rynku mieszkaniowym wkład własny, jaki musi wnieść kandydat na najemcę. Najważniejsze jest to, że to nie najemcy będą musieli się martwić o kredyt mieszkaniowy. To zadanie SIM-u, a Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego, to tylko ok 30% wartości kosztów. Reszta to dotacje, które pozyskuje gmina i SIM. To dzięki temu najemcy będą mogli płacić dużo niższy czynsz niż w budynkach stawianych przez deweloperów. Co do terminu zakończenia budowy, to trudno mi się wypowiadać, ale jeżeli wszystko pójdzie bezproblemowo, to budowa rozpocznie się na wiosnę, po wyłonieniu wykonawcy. Pamiętajmy, że inwestorem jest SIM Sudety, a nie gmina Żarów, chociaż mogę zapewnić wszelką pomoc dla SIM-u, aby zapewnić sprawny przebieg inwestycji.

→ Kto będzie decydował o zakwalifikowaniu konkretnych kandydatów?

Powołałem komisję, to zresztą jest gminna komisja mieszkaniowa, która będzie oceniała wnioski i przydzielała punktację. Co ważne decyduje kolejność złożenia kompletnych wniosków, więc zachęcam do szybkiego podejmowania decyzji i składania wniosków, które można pobrać od 5 stycznia w Biurze Obsługi Klienta i bezpośrednio z gminnej strony internetowej www.um.zarow.pl/sim-sudety 

→ Gdzie kandydaci na najemców mogą zapoznać się z projektem budynku i rozkładem mieszkań?

SIM Sudety przygotowuje pełną prezentację projektów i lokalizacji dla wszystkich 17 gmin. Strona internetowa, jak zapewnia Prezes SIM-u, będzie dostępna już niebawem o czym poinformujemy w gazecie i na gminnej stronie internetowej. Mieszkańcy naszej gminy mogą zapoznać się z projektem i lokalizacją inwestycji na naszej stronie internetowej www.um.zarow.pl/sim-sudety do czego serdecznie zachęcam.

Dziękuję za informację i do tematu będziemy wracali już po rozpoczęciu naboru.


Szczegółowe informacje: 

Do pobrania: 

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym w Żarowie budowanym w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Sudety Sp. z o.o. 

Składanie wniosków:

Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, o których mowa w § 2 wraz z niezbędnymi załącznikami, należy składać w terminie od dnia 18.01.2024 roku godz. 7:30 do dnia 29.03.2024 roku, do godz. 12:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. Zamkowej 2 w Żarowie w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w Żarowie”.

Zarządzenie nr 10/2024: w sprawie: ogłoszenia naboru oraz określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, realizowanego w ramach inwestycji spółki SIM Sudety Sp. z o. o.  z siedzibą w Kłodzku.


Wizualizacja budynku

SIM Sudety

SIM Sudety
SIM Sudety
SIM Sudety
SIM Sudety
SIM Sudety
SIM Sudety
SIM Sudety