Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski

  Urząd Miejski w Żarowie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej”
05-12-2022

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej”

Burmistrz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej”.

Czytaj więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów”
05-12-2022

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów”

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów”.

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert
05-12-2022

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na rok 2023 wynikających z Programu Współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...

Czytaj więcej
Gdzie zgłaszać odśnieżania dróg i chodników?
02-12-2022

Gdzie zgłaszać odśnieżania dróg i chodników?

Choć do astronomicznej zimy zostało jeszcze trochę czasu, w ostatnich dniach nocne przymrozki i opady śniegu zdecydowanie o niej przypomniały. Zimowym utrzymaniem dróg na terenie gminy Żarów zajmuje się firma Piotr Pęcherski F.H.U. KUBA z...

Czytaj więcej
Ogłoszenie o aukcji sprzedaży samochodu ciężarowego
02-12-2022

Ogłoszenie o aukcji sprzedaży samochodu ciężarowego

Sprzedający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów, NIP: 8842365232. Miejsce przeprowadzenia aukcji: Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, sala narad pokój Nr 19 w dniu 22.12.2022 r. godz. 11.00.

Czytaj więcej
1 2 3 4 ... 21