Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski

  Urząd Miejski w Żarowie

Zuchy przekazały Betlejemskie Światełko Pokoju
23-12-2022

Zuchy przekazały Betlejemskie Światełko Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju, które jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei dotarło również do Żarowa. Harcerze z drużyny „Mrówkojady” oraz instruktor Hufca ZHP Świdnica Michał Działowski przekazali je na ręce burmistrza Leszka Michalaka i...

Czytaj więcej
Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów
22-12-2022

Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o...

Czytaj więcej
Informacja o pracy Urzędu 23 i 30 grudnia 2022r.
19-12-2022

Informacja o pracy Urzędu 23 i 30 grudnia 2022r.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w okresie od 1 grudnia 2022r. do 31 grudnia 2023r. kierownicy jednostek sektora finansów publicznych...

Czytaj więcej
SPROSTOWANIE DO ZAWIADOMIENIA - OBWIESZCZENIA
16-12-2022

SPROSTOWANIE DO ZAWIADOMIENIA - OBWIESZCZENIA

Sprostowanie do zawiadomienia-obwieszczenia Burmistrza Miasta Żarów o wszczęciu postępowania z dnia 14 grudnia 2022 r. dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia,...

Czytaj więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej”
05-12-2022

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej”

Burmistrz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej”.

Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 ... 25