Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski

  Urząd Miejski w Żarowie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów
26-07-2023

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Żarów.

Czytaj więcej
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych
19-07-2023

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza wyniki otwartych konkursów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Czytaj więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów
13-07-2023

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z...

Czytaj więcej
Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów
11-07-2023

Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o...

Czytaj więcej
Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów
11-07-2023

Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Na podstawie z art. 10 i art. 35 § 1, § 5 oraz art. 36 § 1 i § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października...

Czytaj więcej
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 29