Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Obwieszczenia i zarządzenia Burmistrza

  Obwieszczenia i zarządzenia Burmistrza

Obwieszczenie
18-05-2020

Obwieszczenie

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283)...

Czytaj więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów
05-03-2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że 4 marca br. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla...

Czytaj więcej
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Żarów o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji
31-01-2020

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Żarów o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji

Informuje się strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa Zakładu Electrolux Poland Sp. z o. o. w Żarowie wraz z infrastrukturą techniczną”, że...

Czytaj więcej
Obwieszczenie
20-12-2019

Obwieszczenie

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) podaje...

Czytaj więcej
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Żarów o wszczęciu postępowania
17-12-2019

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Żarów o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o...

Czytaj więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów
10-07-2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 8 lipca 2018 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
30-04-2019

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 5 kwietnia 2019 roku na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych...

Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
30-04-2019

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 3 kwietnia 2019 roku na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych...

Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa
30-04-2019

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 3 kwietnia 2019 roku na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja imprez i spotkań z mieszkańcami...

Czytaj więcej
Dotacja celowa na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu
06-03-2019

Dotacja celowa na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu

Zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia informacji o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2019 roku na...

Czytaj więcej
1 2 3