Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski

  Urząd Miejski w Żarowie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów
27-01-2023

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z...

Czytaj więcej
Informacja o płatnościach
25-01-2023

Informacja o płatnościach

Informujemy, że z dniem 01.02.2023r. osoby dokonujące wpłat na Poczcie Polskiej z tytułu czynszu najmu m. in. za lokale mieszkalne, komórki i garaże oraz media będą płacić dodatkową opłatę od powyższych wpłat - zgodną z cennikiem opłat...

Czytaj więcej
Nowa radna wybrana
23-01-2023

Nowa radna wybrana

Anna Żurek została nową radną Rady Miejskiej w Żarowie. Zastąpi Bartosza Żurka, który ze względów osobistych złożył mandat i zrezygnował z pełnienia funkcji radnego.

Czytaj więcej
Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów
10-01-2023

Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Na podstawie z art. 10 i art. 35 § 1, § 5 oraz art. 36 § 1 i § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października...

Czytaj więcej
Terminy płatności podatków i opłat w 2023r.
03-01-2023

Terminy płatności podatków i opłat w 2023r.

Informacja na temat terminów płatności podatków i innych opłat w 2023 roku:

Czytaj więcej
1 ... 22 23 24 25 26 27 28 ... 52