Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski

  Urząd Miejski w Żarowie

Informacja o pracy Urzędu 23 i 30 grudnia 2022r.
19-12-2022

Informacja o pracy Urzędu 23 i 30 grudnia 2022r.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w okresie od 1 grudnia 2022r. do 31 grudnia 2023r. kierownicy jednostek sektora finansów publicznych...

Czytaj więcej
SPROSTOWANIE DO ZAWIADOMIENIA - OBWIESZCZENIA
16-12-2022

SPROSTOWANIE DO ZAWIADOMIENIA - OBWIESZCZENIA

Sprostowanie do zawiadomienia-obwieszczenia Burmistrza Miasta Żarów o wszczęciu postępowania z dnia 14 grudnia 2022 r. dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia,...

Czytaj więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej”
05-12-2022

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej”

Burmistrz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej”.

Czytaj więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów”
05-12-2022

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów”

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów”.

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert
05-12-2022

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na rok 2023 wynikających z Programu Współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...

Czytaj więcej
1 ... 23 24 25 26 27 28 29 ... 51