Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski

  Urząd Miejski w Żarowie

Zawiadomienie - obwieszczenie Burmistrza
29-10-2021

Zawiadomienie - obwieszczenie Burmistrza

Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i...

Czytaj więcej
Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów
11-10-2021

Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o wszczęciu postępowania

Czytaj więcej
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów
07-10-2021

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siedlimowice, gmina Żarów.

Czytaj więcej
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów
07-10-2021

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów

O przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gołaszyce, gmina Żarów.

Czytaj więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów
23-09-2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 123 i nr 18, obręb Żarów.

Czytaj więcej
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 15