Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych

Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych

 Stawki za wywóz odpadów komunalnych od 1 kwietnia 2022r.:

  • 32,00 zł od osoby mieszkającej w zabudowie wielorodzinnej,
  • 36,00 zł od osoby mieszkającej w zabudowie jednorodzinnej niekompostującej odpadów biodegradowalnych w kompostowniku na swojej posesji, z uwzględnieniem odbioru odpadów zielonych.
  • 27,00 zł od osoby mieszkającej w zabudowie jednorodzinnej kompostującej odpady biodegradowalne w kompostowniku na swojej posesji. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy będą kompostować odpady biodegradowalne na swoich posesjach, będą mogli skorzystać z ulgi w wysokości 6 złotych za osobę. Wówczas stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych zostanie obniżona i wyniesie 27 złotych miesięcznie od mieszkańca.

Stawki za wywóz odpadów komunalnych kształtują się następująco:

  • 29,00 zł od osoby mieszkającej w zabudowie wielorodzinnej,
  • 33,00 zł od osoby mieszkającej w zabudowie jednorodzinnej niekompostującej odpadów biodegradowalnych w kompostowniku na swojej posesji, z uwzględnieniem odbioru odpadów zielonych.
  •  27,00 zł od osoby mieszkającej w zabudowie jednorodzinnej kompostującej odpady biodegradowalne w kompostowniku na swojej posesji. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy będą kompostować odpady biodegradowalne na swoich posesjach, będą mogli skorzystać z ulgi w wysokości 6 złotych za osobę. Wówczas stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych zostanie obniżona i wyniesie 27 złotych miesięcznie od mieszkańca.

Co należy zrobić, aby uzyskać ulgę z tytułu kompostowania odpadów biodegradowalnych?

Ulga przyznawana będzie właścicielom nieruchomości jednorodzinnych. Aby uzyskać ulgę należy założyć kompostownik i złożyć nową deklarację. W przypadku chęci skorzystania z ulgi od 1 maja 2021r. należy złożyć deklarację najpóźniej do dnia 10 czerwca 2021r. Deklarację można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żarów. Można je składać w Urzędzie Miejskim w Żarowie, za pośrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej na adres: deklaracje@um.zarow.pl

Informujemy, że w przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i ogrodowych) właściciel nie będzie mógł wystawiać bioodpadów do odbioru z posesji i wywozić ich bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W przypadku nie skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem oddawanie odpadów Bio przed posesję domu jednorodzinnego może odbywać się tylko poprzez umieszczenie odpadów w dedykowanych do tego rodzaju odpadów worków z logiem Gminy Żarów.

Zmiany dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 kwietnia 2021r.

1. We wszystkich gniazdach na terenach wiejskich będzie dodany kontener na tekturę i papier. Zostanie zwiększona ilość tzw. gniazd zgodnie ze złożonymi wnioskami radnych Rady Miejskiej i sołtysów.

2. Przy zabudowie wielorodzinnej staną dodatkowe brązowe pojemniki przeznaczone na odpady biodegradowalne, do których mieszkańcy mogą wrzucać kuchenne odpady biodegradowalne jak: obierki, zepsute owoce i warzywa itp.

3. Mieszkańcy mieszkający w zabudowie jednorodzinnej, którzy nie zdecydują się na kompostowanie odpadów przy swoich nieruchomościach otrzymają worki brązowe na bioodpady. Przy czym oprócz bioodpadów kuchennych będą umieszczać w nich odpady tzw. zielone, czyli trawę, liście, zwiędłe rośliny czy rozdrobnione gałęzie. Worki na bioodpady zostaną od dnia dzisiejszego dostarczane do właścicieli zabudowy jednorodzinnej.

Zmiany w systemie zbiórki odpadów gabarytowych:

Od dnia 1 maja 2021r. odpady wielkogabarytowe zbierane są z terenu gminy Żarów w każdy ostatni piątek miesiąca z terenów wsi oraz w każdy przedostatni piątek miesiąca z terenu miasta Żarów.

Informacje o lokalizacji wystawionych odpadów wielkogabarytowych należy zgłaszać najpóźniej przed dniem odbioru do godz. 15.00 do Urzędu Miejskiego w Żarowie pod numerami telefonów 74 30 67 351 lub 74 30 67 334.