Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Projekty unijne

  Projekty unijne

Ruszyła rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach
28-01-2020

Ruszyła rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach

Rozpoczęły się prace związane z rozbudową i modernizacją świetlicy wiejskiej w Łażanach.

Czytaj więcej
Kolejne odnowione budynki
18-09-2019

Kolejne odnowione budynki

Kończą się prace prowadzone w ramach projektu „Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020”, który realizowany jest przez gminę Żarów oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Czytaj więcej
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Żarów poprzez remont dróg oraz zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych
12-08-2019

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Żarów poprzez remont dróg oraz zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych

Czytaj więcej
Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek OSP
01-01-2018

Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek OSP

Czytaj więcej
Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj
01-01-2018

Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj

Czytaj więcej
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany
01-01-2018

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 24 539 640,44 zł, Kwota dofinansowania: 12 701 001,94 zł

Czytaj więcej
Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020
01-01-2018

Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020

Czytaj więcej
Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym
01-01-2018

Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym

Czytaj więcej
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 Maja
01-01-2018

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 Maja

Czytaj więcej
Wdrażanie Strategii Niskoemisyjnych - budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych, ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów
01-01-2018

Wdrażanie Strategii Niskoemisyjnych - budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych, ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów

Czytaj więcej
1 2 3